Kategoriler
Vazgeç

için en iyi sonuçlar

Kategoriler
Kategoriler

SON GÖRÜNTÜLENENLER

Geri
KURUMSAL

Nasıl yardımcı olabiliriz ?

MESAJ GÖNDER
Mesafeli Satış Sözleşmesi

Ünvanı: [&FIRM_INVOICE_TITLE&]
Adresi: [&FIRM_ADDRESS&]
Telefon: [&FIRM_PHONE&]
Faks : [&FIRM_FAX&]
E-posta: [&FIRM_MAIL&]
Ürün İade Adresi: [&FIRM_ADDRESS&]
1.2 ALICI

Adı Soyadı: [&MEMBER_FULLNAME&]
Adresi: [&ORDER_DELIVERY_ADDRESS&]
Telefon: [&MEMBER_PHONE&]
E-Posta Adresi: [&MEMBER_MAIL&]
MADDE 2 - KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.fullamoda.com İnternet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Ürünlerin Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Satış Bedeli ve Teslimat Bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir.

Teslimat Adresi: [&ORDER_DELIVERY_ADDRESS&]
Teslim Edilecek Kişi: [&MEMBER_FULLNAME&]
Fatura Adresi: [&ORDER_INVOICE_ADDRESS&]
MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

4.1 ALICI, www.fullamoda.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve bunun masraflarının ALICI tarafından karşılanacağına, teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve SATICI’nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Tüketici'ye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyid etmiş olur.
4.2 Sözleşme konusu ürün, sipariş tarihinden itibaren 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Madde 3’te gösterilen teslimata ilişkin her türlü kargo ücreti ALICI tarafından karşılanacak olup siparişine ilişkin faturasına “Gönderim Ücreti” adı altında yansıtılacaktır.
4.3 Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
4.4 Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI'ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.
4.5 SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
4.6 SATICI, haklı bir sebebe dayanmak şartıyla, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
4.7 SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve stoklarında bulunması halinde ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
4.8 SATICI’nın kampanya süresi sonunda sipariş ve/veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğüne yerine getirmek amacıyla eşit kalitede ve fiyatta farklı ürün tedarik etme hakkı saklıdır, Ancak Tüketici, satın almış olduğu ürünün stoklarda bulunmaması sebebiyle tedarik edilemeyeceği hususunu ifa yükümlülüğü süresi dolmadan kendisine bildiren SATICI’nın, ürün bedelini iade etme hakkının da saklı olduğunu kabul eder. Tüketici, ürünün stoklarda bulunmadığı kendisine bildirilmesine rağmen para iadesi yerine eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edilmesi hususunda talep ileri süremeyecektir.
4.9 Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.10 Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının, banka kartının, debit kartının ve/veya İninal kartının ve İnternet Sitesinde sunulan diğer ödeme sistemlerinin ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ilgili ürünü 3 gün içinde SATICI'ya iade göndermesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.
4.11 SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.
ALICI’nın kredi kartı, banka kartı ve/veya debit kartı ve İnternet Sitesinde sunulan diğer ödeme sistemleri ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. İninal Kart ile yapılan ödemelerde ise ürün tutarı siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 24 saat içerisinde kullanıcının Innial Kart hesabına iade edilir. Bu tutarın bankaya ve/ veya İninal Kart hesabına iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka ve/veya İninal Kart işlem süreci ile ilgili olup, SATICI’nın bu hususa ilişkin herhangi bir şekilde müdahalede bulunması mümkün olamamaktadır.
MADDE 5 - CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın cayma hakkına sahiptir.
Cayma hakkının kullanılması için 7 günlük süre içinde SATICI'ya faks, telefon veya eposta ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve SATICI tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,
a) 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır)
b) İade formu,
c) 7 günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Bu belgelerin SATICI’ya ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir.
Süresi içerisinde herhangi bir sebeple iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanacaktır.
Ürün SATICI’ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da (muhasebe kayıtlarımızda tutarlılığı sağlamak amacıyla) iade edilmesi gerekmekte olup faturanın ürünle birlikte ya da en geç ürünün gönderilmesinden itibaren 5 gün içerisinde SATICI’ya gönderilmemesi durumunda iade işlemi gerçekleştirilmeyecek, ürün aynı şekilde karşı ödemeli olarak ALICI’ya geri gönderilecektir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın üzerine de "iade faturasıdır" ibaresi yazılıp ALICI tarafından imzalanacaktır.
MADDE 6 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Niteliği itibarıyla; tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçme ihtimali olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.
Aşağıdaki ürünlerin iade edilebilmesi, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış ve denenmemiş olması şartına bağlıdır.
• Her Türlü Kozmetik Ürün
• İç Giyim Ürünleri
• Her Türlü Kişisel Bakım Ürünü
• Her Türlü Yazılım Ve Programlar
• DVD, VCD, CD Ve Kasetler
• Bilgisayar Ve Kırtasiye Sarf Malzemeleri (Toner, Kartuş, Şerit vb.)
MADDE 7 - BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ

ALICI’nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. ALICI’nın temerrüdünün SATICI’nın kusurundan kaynaklandığı hallerde ALICI herhangi bir zarar ve ziyan talebini karşılamak mecburiyetinde olmayacaktır.
MADDE 8 - YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin onaylanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.
SATICI: [&FIRM_INVOICE_TITLE&]
ALICI: [&MEMBER_FULLNAME&]
TARİH: [&ORDER_DATE&]

Teslimat Ülkesi & Dil Seçenekleri
FULLAMODA BULTEN
Bültenimize üye olup, tüm yeni kampanya ve fırsatlardan haberdar olun!
Her Sezonun En Güzel Ürünleri Fullamoda.com da!
Fullamoda ile renklerin özgürlüğüne katılmaya hazır olun! Fullamoda ile kadın ve erkek giyimde kendi hikayenizi tamamlayacağınız göz alıcı trend koleksiyonlar sizleri bekliyor! Moda trendlerini yakından takip eden Fullamoda, çeşitli kategorilerde sunduğu giyim ürünlerinden, elbise, sweatshirt, kargo pantolon, tişört gibi yüzlerce zengin ürün koleksiyonuna sahiptir. Üstelik erkek giyim ve tesettür giyimde de çok fazla ürün skalası yer almaktadır. Fullamoda iddialı ürünler ile her zaman rahat ve şık olmayı mümkün kılmaya devam ediyor. Stil sahibi olan herkes için birbirinden tarz ve şık ürünler Fullamoda nın online alışveriş sitesinde beğenilerinize sunuluyor. Fullamoda nın online alışveriş sitesinde, elbiseden dış giyime, mom pantolondan alt giyim varan zengin bir ürün koleksiyonuna sahip, çok sayıda kaliteli kumaşlardan oluşan ürünleri sizlerle bir araya getiriyoruz. Gündelik hayatta ya da özel davetlerde şık ve göz kamaştırıcı olmanızı sağlayan Fullamoda her zaman modaya ayak uydurmanıza olanak sağlıyor. Söz konusu stil ise her daim kusursuz bir görünüm ile rahat silüetler ile sizi sınırsız kılıyor. Yeni mevsim başlangıcında ilk durağınız Fullamoda olsun! Stil sahibi olan kadın ve erkek giyim markası olan Fullamoda yaratıcı detaylar ile giyim koleksiyonunda yer alan herkesi özgün tasarımlar şıklığın kilit anahtarı sunuluyor! Sokak stilinden, casual tekstil ürünleri ile pek çok farklı tarzı bir araya getiriyor. Sizde kendi stilinize hitap eden geniş ürün yelpazesine sahip muhteşem kumaş dokuları ile harikalar yaratabilir, tarz modelleri kolaylıkla keşfedebilirsiniz! Fullamoda nın ayrıcalıklı kadın ve erkekler için özel olarak tasarlanan modern moda anlayışına uygun modeller bulunmaktadır. Fulla online sitemizde zarif bir duruş sağlayacak kıyafet seçeneklerinden – çarpıcı görünüme kavuşturacak bir çok ürün kategorisi yer almaktadır. Yumuşak, kaliteli kumaş dokuları sayesinde dilediğiniz yerde kendinizi konforun içinde bulabileceğiniz ürünler tasarlanmaya devam ediyor. Her mevsim üretilen pamuksu kumaşlar ile öne çıkan Fulla, zenginleştirilmiş cilt dostu modeller ile çarpıcı bir görünüm kazandırmayı hedefliyor. Ayrıca sitemizde yer alan çağdaş tesettür modeller ile tarzını hitap etmeye yardımcı oluyor. Belli vücut hatlarına sahip kadınlar için, dar kesimden bol kesime kadar istenilen formda modelleri rahatlıkla bulunabilir. Terletmeyen, hava geçiren, rahatsız etmeyen kumaşlardan oluşan giyim ürünlerinin tek adresi; Fullamoda.com dur! Uçuş uçuş kumaşları, sıra dışı desenleri ile ilgi çekmeye Hazır Olun! Fulla online alışveriş sayfalarında ilginizi çeken, en beğendiğiniz ürünler için gerekli bilgileri edinebilir, tarzınıza hitap eden ürünleri kolaylıkla bulabilirsiniz. Dilediğiniz ürünlere sahip olmak için Fullamoda nın online alışveriş kolaylığından yararlanarak tek tıkla sipariş verebilirsiniz. Fulla online sayfasında sizler için sunulan farklı ödeme koşullarından yararlanabilir, güvenli alışveriş imkanından faydalanabilirsiniz. Gerekli kargo olanaklarımız ile dilediğiniz her yere kargo teslim yaparak hizmet vermeye devam ediyoruz. Beden seçiminde kararsız kalırsanız eğer beden ölçüm kısmından yardım alabilirsiniz. Ürün ile ilgili her türlü bilgiyi ürün detay kısmından rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Sizde Fullamoda ile kalite ve rahatlığı hayatınıza dahil etmeye Ne Dersiniz?
Tümünü Göster